Wir sind für Sie da!


0800 165 66 16*
24-h-Service-telefon


*kostenfrei innerhalb Deutschlands

Anmelden / Abmelden


zur Anmeldung und Abmeldung


In unserem geschützten Bereich finden Sie nützliche Informationen und Formulare

Service-Center


Service-Center der BKK VBUFinden Sie uns vor Ort!

Rückruf Service

Wenn Sie einen Rückruf wünschen, nutzen Sie einfach unser Rückrufcenter.

zum Rückruf Service

Newsletter


NewsletterLesen Sie aktuelle Informationen und Tipps in unserem Newsletter.

Lob&Kritik


Lob&KritikWir freuen uns auf Ihre Anregung!

Kontakt


KontaktSchreiben Sie uns!

Teaserbild Startseite Familie

BKK VBU - nowoczesna i silna kasa chorych

Ekskluzywne świadczenia, indywidualna obsługa i pierwszorzędny serwis.
Już 500.000 ubezpieczonych zaufało BKK VBU. Zatrudniamy ponad 1000 kompetentnych pracowników. Działając na terenie całych Niemiec, oferujemy bezpośrednią obsługę w ponad 40 centrach serwisowych. Dzięki temu zaliczamy się do 30 największych państwowych kas chorych.

Naszą najwyższą dyrektywą jest serwis, którego możecie Państwo doświadczyć nie tylko dzięki oferowanym przez nas licznym ekskluzywnym świadczeniom ale rownież dzięki możliwości obsługi w języku polskim. Kontakt z naszymi polskojęzycznymi pracownikami możliwy jest poprzez specjalną linie telefoniczną z numerem (0 30) 7 26 12 25 22 (Pon. – czw. 14.00 – 16.00) oraz drogą mailową info@bkk-vbu.de.

Niemiecki system ubezpieczeń społecznych.

BKK VBU jest państwową kasą chorych i tym samym częścią niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych. W sumie sieć socialną tworzy pięc placówek ubezpieczeniowych.

  • Ubezpieczenia zdrowotne - gesetzliche Krankenversicherung ( KV )
  • Ubezpieczenia emerytalne - gesetzliche Rentenversicherung ( DRV )
  • Ubezpieczenia od wypadków - gesetzliche Unfallversicherung
  • Ubezpieczenia w przypadku bezrobocia - Arbeitslosenversicherung
  • Ubezpieczenia opiekuńcze - gesetzliche Pflegeversicherung ( PV )

Celem sieci socjalnej jest ochrona i zabezpieczenie mieszkańców przed skutkami negatywnych sytuacji osobistych. Ubezpieczenia społeczne działają na prawach ustanowionych przez państwo Niemieckie. W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych i opiekuńczych oznacza to, ze każda osoba posiadająca swoje główne miejsce zamieszkania w Niemczech objęta jest obowiązkiem ubezpieczenia.

Ubezpieczenia społeczne finansowane są ze składek osób ubezpieczonych, pracodawców oraz innych instytucji socjalnych. W przypadku osób zatrudnionych, składki obliczane są od zarobków brutto i włącznie z udziałem pracodawcy przekazywane bezpośrednio przez pracodawcę do wybranej przez Państwa kasy chorych.

Jako osoby ubezpieczone w BKK VBU otrzymają Państwo elektroniczną kartę "elektronische Gesundheitskarte" (eGK), którą posługują się Państwo w przypadku wizyt lekarskich i innych świadczeń zdrowotnych. Lekarze i inni świadczeniodawcy rozliczają się, z wyjątkiem prawnie ustanowionych dopłat ( gesetzliche Zuzahlungen ), bezpośrednio przez system ubezpieczeń zdrowotnych. Ewentualne koszty własne zwracane są tylko w nielicznych przypadkach i tylko za wcześniejszą zgodą BKK VBU.

W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt z nami.

Wniosek na ubezpieczenie członkowskie w języku niemieckim z opisem w języku polskim

Aby zrezygnować z członkostwa w Państwa dotychczasowej kasie chorych i przystąpienia do BKK VBU proponujemy użyć formularza "Kündigungshilfe". W załączniku umieściliśmy wzór w języku polskim.